Dairesi Yılı Tarih Aralığı -
İlam No Karar No İdare Türü
Kelime(ler)   Konusu
Sadece harf veya sayı kullanarak arama yapınız !     

Yayınlanan Son Kararlar

Sayfa 1/5
Sıra Tarih Daire Karar Özeti
1 26.5.2022 1.Daire Vekaleten atama Yükseköğretim Kurulu tarafından Dekan Vekili olarak atanan öğretim üyelerine Dekanlığa vekalet ettikleri dönemde bu göreve ait ödemelerin yapılması nedeniyle kamu zararı oluştuğu iddi..........
2 26.5.2022 1.Daire Sürekli görev yolluğu … Üniversitesinde kurum dışından görevlendirilen öğretim görevlilerine sürekli görev yolluğu ödenmesi nedeniyle kamu zararı oluştuğu iddia edilmektedir. 657 sayılı Devlet Memu..........
3 26.5.2022 1.Daire Yeni birim fiyat … tarihinde … TL bedelle …’ya anahtar teslim götürü bedel olarak ihale edilen ve … tarihinde sözleşmesi imzalanan … İşi’nde iş artışı kapsamında yapımından vazgeçilen işlere ilişkin ..........
4 26.5.2022 1.Daire Yeni birim fiyat … tarihinde … TL bedelle …’ya anahtar teslim götürü bedel olarak ihale edilen ve … tarihinde sözleşmesi imzalanan …’nde iş artışı kapsamında yapımından vazgeçilen işlere ilişkin fiya..........
5 26.5.2022 1.Daire Vekaleten atama Yükseköğretim Kurulu tarafından … Fakültesi Dekan Vekili olarak atanan …’ya Dekanlığa vekalet ettiği dönemde döner sermaye yönetici payı ödenmesi nedeniyle kamu zararı oluştuğu iddia ..........
6 26.5.2022 1.Daire Döner sermaye ek ödeme …’nda görevli akademik personele, öğrencilerden “özel yetenek sınavına katılacak adaylara yönelik kurs hizmeti” adı altında tahsil edilen ücretlerden oluşan gelirin bir kısmı..........
7 26.5.2022 1.Daire Vekaleten atama Yükseköğretim Kurulu tarafından … Dekan Vekili olarak atanan …’a Dekanlığa vekalet ettiği dönemde döner sermaye yönetici payı ödenmesi nedeniyle kamu zararı oluştuğu iddia edilmektedi..........
8 24.5.2022 1.Daire Taşınmaz tahsisi … Belediye Meclisi’nin … tarihli ve … sayılı kararı ile belediyenin mülkiyetinde bulunan pazar yerinin haftanın bir günü bedeli mukabilinde … yıllığına sermayesinin tamamı Belediyeye..........
9 24.5.2022 1.Daire Ücret ve tazminat … Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında görevli … Daire Başkanına 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelin 7’nci sırasındaki gösterge rakamları üzerinden ücret ..........
10 24.5.2022 1.Daire Ücret ve tazminat … Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında görevli … Daire Başkanına 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelin 7’nci sırasındaki gösterge rakamları üzerinden ücret ..........
11 24.5.2022 1.Daire Ücret ve tazminat … Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında görevli … Daire Başkanına 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelin 7’nci sırasındaki gösterge rakamları üzerinden ücret ..........
12 24.5.2022 1.Daire Ücret ve tazminat … Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında görevli … Daire Başkanına 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelin 7’nci sırasındaki gösterge rakamları üzerinden ücret ..........
13 24.5.2022 1.Daire Ücret ve tazminat … Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında görevli … Daire Başkanına 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelin 7’nci sırasındaki gösterge rakamları üzerinden ücret ..........
14 24.5.2022 1.Daire Ücret ve tazminat … Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında görevli … Daire Başkanına 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelin 7’nci sırasındaki gösterge rakamları üzerinden ücret ..........
15 24.5.2022 1.Daire Ücret ve tazminat … Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında görevli … Daire Başkanına 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelin 7’nci sırasındaki gösterge rakamları üzerinden ücret ..........
16 24.5.2022 1.Daire Ücret ve tazminat … Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında görevli … Daire Başkanına 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelin 7’nci sırasındaki gösterge rakamları üzerinden ücret ..........
17 24.5.2022 1.Daire Ücret ve tazminat … Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında görevli … Daire Başkanına 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelin 7’nci sırasındaki gösterge rakamları üzerinden ücret ..........
18 24.5.2022 1.Daire Ücret ve tazminat … Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında görevli … Daire Başkanına 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelin 7’nci sırasındaki gösterge rakamları üzerinden ücret ..........
19 17.5.2022 8.Daire İdari Görev Ödeneği ...............………. Fakültesi Dekanlığı görevini vekaleten yürüten ........................’na, vekalet ettiği dönemde, idari görev ödeneği ödenmesi neticesinde kamu zararına sebe..........
20 17.5.2022 1.Daire Döner sermaye ek ödeme … Yüksekokulunda düzenlenen özel kurslarda yapılan yöneticilik faaliyetleri için bazı öğretim elemanlarına döner sermaye ek ödemesi yapıldığı anlaşılmıştır. 2547 sayılı Yükse..........