Dairesi Yılı Tarih Aralığı -
İlam No Karar No İdare Türü
Kelime(ler)   Konusu
En az bir kriter ve sadece harf veya sayı kullanarak arama yapınız !     

Yayınlanan Son Kararlar

Sayfa 1/5
Sıra Tarih Daire Karar Özeti
1 14.12.2023 6.Daire İdari Para Cezası Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılması gereken bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmemesine bağlı olarak ödenen idari..........
2 14.12.2023 6.Daire Aile Yardımı Ödeneği Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; … Belediyesinde memur, işçi ve sözleşmeli personel statüsünde görev yapan 19 personele eşleri menfaat karşılığı çal..........
3 14.12.2023 6.Daire Ulaşım ve Konaklama Bedeli Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; “… ... … … … …” konulu araştırma hizmet alımı işine ilişkin olarak .. … … … Tic. ve San. İşletmesi ile Beledi..........
4 14.12.2023 6.Daire Mevzuata Aykırı Olarak Yaptırılan Büfelerin Yıktırılması Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; … tarih ve … sayılı Ek İlamın …’inci maddesiyle verilen ilişilecek husus bulun..........
5 14.12.2023 6.Daire Vakıf Üyelik Aidat Bedeli Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; .... Belediyesinin üye olduğu .... Kongre Bürosuna, Belediye bütçesinden üyelik aidatı ödendiği görülmüştür. ..........
6 14.12.2023 6.Daire Fiyat Farkı Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; …. ihale kayıt numaralı ve .... yükleniminde bulunan “2021 Yılında Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Sathi Asfalt Kaplama” işinde..........
7 14.12.2023 6.Daire Yağlı Güreş Ağalık Ücret Bedeli Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; .... Belediyesince düzenlenen …. Yağlı Güreşleri (…. Yaz Şenliği ve Yağlı Güreşleri) etkinlikleri kapsam..........
8 14.12.2023 6.Daire Çöp Konteyneri Satış Bedeli Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; 2022 yılında ruhsat verilen iş yerleri için, gelir tarife cetvelinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alınmad..........
9 14.12.2023 6.Daire Elektrik Fatura Bedeli Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; .... Belediyesi ile .... Belediye Spor Kulübü Derneği arasında düzenlenen ortak hizmet projesi kapsamında, kullan..........
10 14.12.2023 6.Daire Doğalgaz ve Elektrik Fatura Bedeli Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; .... Belediyesi tarafından kiraya verilmiş olan iş yerlerine ait kira sözleşmeleri uyarınca, kiracı t..........
11 14.12.2023 6.Daire Personel ataması Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda, … Belediyesinde özel kalem müdürü olarak görev yapmakta olan …’ın 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 74’üncü maddes..........
12 14.12.2023 6.Daire Personel Ataması Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda, … tarihinde … bünyesindeki özel kalem müdürü kadrosuna açıktan atanan …’in 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 76’n..........
13 5.12.2023 8.Daire ALES Hazırlık Eğitim Kursu Hizmet Alımı Belediye tarafından mevzuata aykırı olarak ALES Hazırlık Eğitim Kursu (Türkçe-Matematik) hizmet alımı yapılması suretiyle … TL kamu zararına sebebiyet verild..........
14 30.11.2023 2.Daire Kıdem tazminatı Raporda; ... Belediyesi ... Anonim Şirketi işçisi ... ve ...’ın iş akitleri, kıdem tazminatı ödenmesini gerektirir şekilde sonlandırılmamasına rağmen kıdem tazminatı ödendiği, bu nede..........
15 30.11.2023 2.Daire Kıdem ve ihbar tazminatı Raporda; ... Belediyesi ... Anonim Şirketi işçisi ...’na, iş sözleşmesi 1475 ve 4857 sayılı İş Kanunları hükümleri uyarınca tazminat ödenmemesini gerektiren şekilde işveren t..........
16 23.11.2023 1.Daire Geçici görev harcırahı … Ajansı Yönetim Kurulu üyesi olup İstanbul’da ikamet eden …’a mevzuat hükümlerine aykırı olarak geçici görev harcırahı ödendiği ve harcırah ödenebilecek günler için de gündeli..........
17 23.11.2023 1.Daire Hatalı aylık ödemesi A) … Bakanlığı Merkez İkmal Müdürlüğünde mühendis olarak görev yapmakta iken … Ajansına mühendis olarak atanan ve kazanılmış hak aylık derecesi 7’nci derecenin 3’üncü kademesi ol..........
18 23.11.2023 1.Daire İmalat eksiklikleri, yeni birim fiyat 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılan …’nde; A) Ödemelerin mahallinde yapılan imalat miktarları esas alına..........
19 23.11.2023 6.Daire Lojman tadilatı yapılması Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; Belediyeye ait lojmanlar için yapılan ve içinde oturanlar tarafından karşılanması gereken giderlerin İdare büt..........
20 23.11.2023 6.Daire Lisans ve ön lisans öğrencilerine eğitim yardımı yapılması Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; … Belediyesi tarafından lisans ve ön lisans düzeyinde eğitim gören üniversite..........