Dairesi Yılı Tarih Aralığı -
İlam No Karar No İdare Türü
Kelime(ler)   Konusu
En az bir kriter ve sadece harf veya sayı kullanarak arama yapınız !     

Yayınlanan Son Kararlar

Sayfa 1/5
Sıra Tarih Daire Karar Özeti
1 26.1.2023 6.Daire İşçilere Ödenen Yıllık İzin Ücreti …. tarih ve …. sayılı ilamın ….’nci maddesiyle tazminine hükmolunan konuyla ilgili olarak Temyiz Kurulunun .... tarih ve .... tutanak sayılı bozma kararı üzerine 60..........
2 26.1.2023 6.Daire Tazminat Bedelinin Rücu Edilmemesi Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; .... İlçesine bağlı köy yollarının dolgu, zift ve yamalama işi ile ilgili olarak yüklenici firma .............
3 26.1.2023 6.Daire Kıdem Tazminat Bedelinin Rücu Edilmemesi Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; Belediyeye ait .... Anonim Şirketi’nde çalışmakta iken emekli olan işçilere Belediye tarafında..........
4 26.1.2023 6.Daire Tapu Harcı Ödemesi Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; Bir bedel karşılığında Belediyeye devredilen gayrimenkul için satıcı tarafından ödenmesi gereken tapu harcının Beled..........
5 26.1.2023 6.Daire Konaklama Bedeli Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; A) Yurtiçi geçici görevlendirilen Belediye Başkanı .... ile Belediye Meclis Üyesi ....’e konaklama bedellerinin mevzua..........
6 26.1.2023 6.Daire Gelir Vergisi Kesintisi Yapılmaması Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; Yıllara sari hale gelen kilitli parke taşı ve bordür ile yol yapım işinde hakediş tutarından gelir ..........
7 12.1.2023 3.Daire Özel Hizmet Tazminatının Hatalı Oran Üzerinden Ödenmesi Belediyenin Mali Hizmetler Müdürlüğünde ayniyat saymanı kadro unvanı ile görev yapan ……….’ya ait özel hizmet tazminatının hatalı oran üzerinden..........
8 12.1.2023 3.Daire Belediye Tarafından Derneğe Nakdi Kira Yardımı Yapılması Belediye tarafından ………. Cemiyeti ………. Şubesine nakdi kira yardımı yapılması sonucu ………. TL tutarında kamu zararı iddiasıyla ilgili olarak dos..........
9 12.1.2023 3.Daire Gazete Alımı Belediye tarafından Cumhurbaşkanlığı Genelgesine aykırı olarak farklı dönemlerde gazete alınıp halka dağıtılması ve gazete aboneliği yapılması sonucu ………. TL tutarında kamu zararı iddias..........
10 12.1.2023 6.Daire Gelir Vergisi Kesintisi Yapılmaması Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; Doğrudan teminle gerçekleştirilen “Hizmet İçi Eğitim Alımı, Tomruk Yükleme Hizmeti Alımı” ve “Malze..........
11 12.1.2023 6.Daire Fiyat Farkı Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; .... Belediyesinin 2019/…. ihale kayıt numaralı “Katı Atık Toplama, Süpürme ve Nakli İşinde Kullanılacak Araçların Kiralan..........
12 12.1.2023 6.Daire Giyim Bedeli Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; .... Belediyesinde Özel Kalem Müdürlüğünde çalışan personel için kanun ve mevzuat hükümlerine dayanmadan muhtelif giyim eş..........
13 12.1.2023 6.Daire Hediye Alımı Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; .... Belediyesince İlçede bulunan muhtarların eşlerine hediye edilmek üzere 80 adet şal alımı gerçekleştirildiği ve gideri..........
14 12.1.2023 6.Daire Aile Yardımı Ödeneği Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; Belediye bünyesinde sözleşmeli personel olarak görev yapan …’a, müstehak olmadığı halde eşi için aile yardımı öden..........
15 12.1.2023 6.Daire Düğün ve Nişan Törenleri için Ödeme Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; Her ne kadar Denetçi tarafından, İlçede yapılan düğün ve nişan törenleri için hediye olarak nakdi ö..........
16 12.1.2023 6.Daire Gazete Alınması Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; Her ne kadar Denetçi tarafından “Tasarruf Tedbirleri” konulu 2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’ne aykırı olarak..........
17 12.1.2023 6.Daire Gecikme Cezası ve Süre Uzatımı Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; ... yüklenimindeki …-TL sözleşme bedelli “… Yapım İşi”nde; A) Her ne kadar Denetçi tarafından, İdarece..........
18 12.1.2023 6.Daire Fazla Ödeme Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; Her ne kadar Denetçi tarafından Kurban Bayramı nedeniyle mezbahanede toplanan hayvansal atıkların … Katı Atık Bertaraf Tesi..........
19 12.1.2023 6.Daire Maktu Fazla Çalışma Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; Zabıta Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görev yapan ve kadro unvanı işçi olan person..........
20 12.1.2023 6.Daire Sorumluluk Zammı Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; Toplu İş Sözleşmesi’nde belirtilen şartları taşımayan işçilere sorumluluk zammı ödenmesi hususuna ilişkin olarak; Bel..........