Dairesi Yılı Tarih Aralığı -
İlam No Karar No İdare Türü
Kelime(ler)   Konusu
Sadece harf veya sayı kullanarak arama yapınız !     

Yayınlanan Son Kararlar

Sayfa 1/5
Sıra Tarih Daire Karar Özeti
1 12.4.2022 6.Daire Damga Vergisi Kesintisi Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; Denetçi tarafından, Devlet Malzeme Ofisinden temin edilen araç alımına ilişkin yapılan ödemelerden damga vergisi..........
2 12.4.2022 6.Daire Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; A) Gelir Vergisi Tevkifatı Belediyeye karşı açılan davaların kaybedildiği durumlarda karşı taraf avukatlarına ödenen avukatlık vekâlet ü..........
3 12.4.2022 6.Daire Temsil Ağırlama Gideri Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; Belediye Başkanı … …, Başkan Yardımcısı … … ve Belediye personeli … …’ya ait çeşitli seyahat ve konaklamaya ilişk..........
4 12.4.2022 6.Daire Aile ve Çocuk Yardımı Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; Belediye meclisi üyesi iken Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen … …’na aile ve çocuk yardımı ödendiğini görü..........
5 12.4.2022 6.Daire Çocuk Yardımı Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin geçici 24’üncü maddesinde yer alan düzenlemeler doğrultusunda alt işverene bağlı o..........
6 12.4.2022 6.Daire Bütçe Dışı Avans ve Gecikme Cezası Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; A) Belediye ile Yüklenici … … … … Ltd. Şti. arasında … tarihinde imzalanan … TL sözleşme bedelli “… İ..........
7 12.4.2022 6.Daire Yıllara Sari Yapım İşinde Vergi Tevkifatı Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; Belediye ile yüklenici … ... … … Tic. Ltd. Şti. arasında … tarihinde imzalanan … TL sözleşme b..........
8 12.4.2022 6.Daire Muhtelif Giderler Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; Denetçi tarafından, … Büyükşehir Belediyesine ait yol yapım işinde kullanılan araçların lastik tamirat bedelinin Beled..........
9 12.4.2022 6.Daire Muhtelif Giderler Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; Denetçi tarafından, … Belediyesince yol yapım işinde çalışan … Büyükşehir Belediyesi işçilerine yemek alımı yapılması ..........
10 12.4.2022 6.Daire Derneklere Ayni Yardım Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; Denetçi tarafından, … Belediyesi tarafından İlçe sınırları içerisinde bulunan derneklere ayni yardım yapılması so..........
11 22.3.2022 6.Daire Damga Vergisi Kesintisi Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; … … … AŞ’den farklı tarihlerde doğrudan teminle yapılan bitüm alımlarına ilişkin ön ödemelerden damga vergisi ke..........
12 22.3.2022 6.Daire Özel Hizmet Tazminatı Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; … Belediyesinde görev yapan Veteriner … …’un maaş ödemesinde özel hizmet tazminatının hatalı hesaplandığı görülmüş..........
13 22.3.2022 6.Daire Belediye Meclisi Üyelerine Mükerrer Ödeme Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; … Belediyesi Meclis üyelerine aynı tarihte gerçekleştirilen meclis toplantıları ile ihtisas ko..........
14 22.3.2022 6.Daire Kalkınma Ajansı Payı İçin Gecikme Faizi Ödenmesi Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; Denetçi tarafından, … Belediyesince … … Kalkınma Ajansına aktarılması gereken kanuni pa..........
15 22.3.2022 6.Daire Derneğe Nakdi Yardım Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; Denetçi tarafından, … Belediyesince Belediye Meclisi Kararı ile … İlçesi … … … Derneğine nakdi yardım yapılması son..........
16 22.3.2022 6.Daire Esnaf Odasına Yaptırılan Muhtelif Giderler Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; … Belediyesi tarafından … … ve … Esnaf Odasına kapı, pencere, mermer ve sineklik yaptırıldığı..........
17 22.3.2022 6.Daire Fiyat Farkı Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi ve duruşmaya katılanların dinlenmesi sonucunda; …… tarihinde ihale edilen ….. ay süreli “….. ……. Raylı Sistem Hattı Yapımı ve ….. …… Tr..........
18 22.3.2022 6.Daire Geri Ödenecek Masraflar Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi ve duruşmaya katılanların dinlenmesi sonucunda; Denetçi tarafından, ……… tarihinde ihale edilen … ay süreli “….. ………. Raylı ..........
19 22.3.2022 6.Daire Damga Vergisi Kesintisi Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; Denetçi tarafından, …… ……. Hafif Raylı Sistem Hatları Yapım İşine ait hakediş ödemelerinden damga vergisi kesint..........
20 22.3.2022 6.Daire Avukatlık Vekalet Ücreti Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; …….. Büyükşehir Belediyesi lehine sonuçlanan davalardan alınan vekâlet ücretlerinin dağıtımında 659 sayılı Gene..........