Dairesi Yılı Tarih Aralığı -
İlam No Karar No İdare Türü
Kelime(ler)   Konusu
En az bir kriter ve sadece harf veya sayı kullanarak arama yapınız !     

Yayınlanan Son Kararlar

Sayfa 1/5
Sıra Tarih Daire Karar Özeti
1 15.12.2022 3.Daire Fazla mesai ödemesi / Özel hizmet tazminatı A-) .......... Belediyesinde “memur” kadro unvanı ile görev yapan ..........’a mevzuata aykırı olarak maktu mesai ücreti ödenmesi suretiyle .......... TL ..........
2 15.12.2022 3.Daire Maaş Ödemesi ………. Belediyesinde, bilgisayar işletmeni olarak görev yapan ……….’ın, zabıta müdürlüğü kadrosu için mevzuatta öngörülen şartları sağlamadığı halde zabıta müdürlüğü kadrosuna, zabıta müdü..........
3 15.12.2022 3.Daire Harcırah ödemesi .......... Belediyesi tarafından yurtiçinde geçici olarak görevlendirilen “zabıta memuru” kadro unvanlı ..........’ya, yatacak yer temini için, 2021 yılı Bütçe Kanununda belirlenen t..........
4 15.12.2022 3.Daire Trafik cezası ödemesi .......... Belediyesi mülkiyetinde bulunan ve trafik kurallarına uygun olarak kullanılmadığı tespit edilen .......... ve .......... plakalı araçlar için tahakkuk ettirilen trafi..........
5 8.12.2022 8.Daire Damga Vergisi … Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile … İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş arasında imzalanan ve “Doğal Kaynak Suyu Kiralama Sözleşmesi Devir ve Şartnamesi” h..........
6 22.11.2022 3.Daire Hizmet Yapılmadığı Halde Yüklenicisine Ödeme Yapılması ………. tarih ve ………. sayılı İlamın ………. maddesinde tazminine hükmolunan konu ile ilgili olarak Temyiz Kurulunun ………. tarih ve ………. tutanak numara..........
7 22.11.2022 3.Daire Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılmış Olan Hizmet Alımı İşinde İşin Tamamının Teknik Şartnameye Uygun Yapılmamış Olmasına Rağmen Ödemenin Tam Yapılması ………. tarih ve ………. sayılı İlamın ………. maddesinde..........
8 10.11.2022 3.Daire Personel Ödemesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde görev yapan bazı personelin; A) Özel hizmet tazminatlarının hatalı oranlar üzerinden ödenmesi sonucu ………. TL, B) Vekalet edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü..........
9 10.11.2022 3.Daire Personel Ödemesi Zabıta Müdürlüğünde görev yapan bazı personelin özel hizmet tazminatlarının hatalı oranlar üzerinden ödenmesi sonucu ………. TL tutarında kamu zararı iddiasıyla ilgili olarak dosyada me..........
10 10.11.2022 3.Daire Personel Ödemesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde görev yapan bazı personelin özel hizmet tazminatlarının hatalı oranlar üzerinden ödenmesi sonucu ………. TL tutarında kamu zararı iddiasıyla ilgi..........
11 10.11.2022 3.Daire Personel Ödemesi Yazı İşleri Müdürlüğünde görev yapan bazı personelin özel hizmet tazminatlarının hatalı oranlar üzerinden ödenmesi sonucu ………. TL tutarında kamu zararı iddiasıyla ilgili olarak dosya..........
12 10.11.2022 3.Daire Personel Ödemesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde görev yapan bazı personelin özel hizmet tazminatlarının hatalı oranlar üzerinden ödenmesi sonucu ………. TL tutarında kamu zararı iddiasıyla ilgili ..........
13 3.11.2022 3.Daire Belediye Meclisince Oluşturulan Müşterek Komisyon Üyelerine Ödenen Huzur Hakkı … tarihli ve … sayılı ilamın … maddesinde; … Belediye Meclisince oluşturulan Müşterek Komisyonun üyelerine mevzuatta ön..........
14 3.11.2022 3.Daire Vekalet Ücreti ………. tarih ve ………. sayılı ilamın ………. maddesinde tazminine hükmolunan konu ile ilgili olarak Temyiz Kurulunun ………. tarih ve ………. tutanak numaralı bozma Kararı üzerine 6085 sayılı Say..........
15 1.11.2022 4.Daire SOSYAL DENGE TAZMİNATI ….. Belediyesi ……. yılı hesabı ile ilgili olarak düzenlenen yargılamaya esas raporun 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 49 uncu maddesi gereğince yargılanması sonucu düzenlenen …...........
16 1.11.2022 4.Daire SOSYAL DENGE TAZMİNATI ….. Büyükşehir Belediyesi ile ….. Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi ile başka kurumlardan Belediye’de çalışmak üzere geçici olarak görevlendirilen personele sosy..........
17 1.11.2022 4.Daire MAKAM VE GÖREV TAZMİNATI …. Büyükşehir Belediyesinde Genel Sekreterlik, Daire Başkanlığı ve 1. Hukuk Müşavirliği kadrolarına vekâleten atanan dört personele makam ve görev tazminatı ödemesi yapılmas..........
18 1.11.2022 4.Daire MAKAM VE GÖREV TAZMİNATI … Büyükşehir Belediyesinde Genel Sekreterlik ve Daire Başkanlığı kadrolarına vekâleten atanan altı personele makam ve görev tazminatı ödemesi yapılması suretiyle kamu zararın..........
19 1.11.2022 4.Daire SOSYAL DENGE TAZMİNATI … Büyükşehir Belediyesi ile … Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi ile başka kurumlardan Belediye’de çalışmak üzere geçici olarak görevlendirilen personele sosyal ..........
20 1.11.2022 4.Daire YENİ BİRİM FİYAT İlan duyurusu 09.11.2010 tarihinde yapılıp 24.02.2011 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen ve …………. A.Ş. ile 01.04.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanan …………. TL sözleşme bedelli (İlave ..........