Dairesi Yılı Tarih Aralığı -
İlam No Karar No İdare Türü
Kelime(ler)   Konusu
Sadece harf veya sayı kullanarak arama yapınız !     

Yayınlanan Son Kararlar

Sayfa 1/5
Sıra Tarih Daire Karar Özeti
1 29.6.2021 8.Daire Gecikme Cezası ..........................................….’nin yükleniminde bulunan .............................................……. İşinde, katı atık bertaraf ücreti işine i..........
2 29.6.2021 8.Daire İdari Görev Ödeneği Görevini vekâleten yürüten bölüm başkanları Dr...……………………. ve .............................'e mevzuata aykırı olarak idari görev ödeneği ödenmesine ilişkin olarak; T.C. Anayasası..........
3 29.6.2021 8.Daire İdari Görev Ödeneği Görevini vekaleten yürüten bazı yüksekokul ve enstitü müdürlerine mevzuata aykırı olarak idari görev ödeneği ödenmesine ilişkin olarak; T.C. Anayasası’nın “Yükseköğretim kurumlar..........
4 29.6.2021 8.Daire İdari Görev Ödeneği-Ek Ödeme ....................görevini vekaleten yürüten ...........................’a, vekalet ettiği dönemde idari görev ödeneği ödenmesi ile ek ödemesinin hatalı ödenmesine iliş..........
5 29.6.2021 8.Daire İdari Görev Ödeneği-Ek Ödeme ...........................görevini vekaleten yürüten ..........................’a, vekalet ettiği dönemde, idari görev ödeneği ödenmesi ile ek ödemesinin hatalı ödenmesi..........
6 29.6.2021 8.Daire Dekanlığa vekalet nedeniyle yapılan fark ödemeler ........................….görevini vekaleten yürüten ........................….’a, vekalet ettiği dönemde, dekanlık için belirlenen ödemelerin yapılm..........
7 29.6.2021 8.Daire Dekanlığa vekalet nedeniyle yapılan fark ödemeler .....................….görevini vekaleten yürüten .....................….’e, vekalet ettiği dönemde dekanlık için belirlenen ödemelerin yapılması n..........
8 29.6.2021 8.Daire Dekanlığa vekalet nedeniyle yapılan fark ödemeler ..............................görevini vekaleten yürüten ........................….’e, vekalet ettiği dönemde, dekanlık için belirlenen ödemelerin ..........
9 29.6.2021 8.Daire Dekanlığa vekalet nedeniyle yapılan fark ödemeler ............................................görevini vekaleten yürüten .............................’e, vekalet ettiği dönemde dekanlık için belirl..........
10 29.6.2021 8.Daire Dekanlığa vekalet nedeniyle yapılan fark ödemeler ...................................görevini vekaleten yürüten ..............................’a, vekalet ettiği dönemde dekanlık için belirlenen öde..........
11 10.6.2021 6.Daire Gecikme Cezası .... tarih ve .... sayılı Ek İlamın ….’nci maddesi ile hüküm dışı bırakılmasına karar verilen konunun 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 50’nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereğince g..........
12 10.6.2021 6.Daire İstisna Kapsamında Olmasına Rağmen Motorlu Taşıtlar Vergisi Ödenmesi .... tarih ve .... sayılı İlamın …’nci maddesi ile hüküm dışı bırakılmasına karar verilen konunun 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun ..........
13 10.6.2021 6.Daire Gelir Tahsilatının Yapılmaması …..tarih ve …..sayılı Ek İlamın ….’nci maddesi ile hüküm dışı bırakılmasına karar verilen konunun 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 50’nci maddesinin üçüncü fıkrası hük..........
14 10.6.2021 6.Daire Günlük Ücretin Hatalı Belirlenmesi ………. tarihli ve ……. sayılı asıl İlamın ……’nci maddesi ile tazmin hükmolunan konu ile ilgili olarak Temyiz Kurulunun ……… tarih ve ……….. tutanak numaralı bozma kararı..........
15 10.6.2021 6.Daire Sosyal Denge Tazminatı ..... tarih ve ..... sayılı ilamın ....’ncı maddesiyle tazminine hükmolunan konuyla ilgili olarak Temyiz Kurulunun ..... tarih ve .... tutanak sayılı bozma kararı üzerine 6085..........
16 10.6.2021 6.Daire Sosyal Denge Tazminatı ..... tarih ve ..... sayılı ilamın ....’nci maddesiyle tazminine hükmolunan konuyla ilgili olarak Temyiz Kurulunun ..... tarih ve .... tutanak sayılı bozma kararı üzerine 6085..........
17 10.6.2021 6.Daire Personel Alımı ..... tarih ve ..... sayılı ilamın .....’uncu maddesiyle tazminine hükmolunan konuyla ilgili olarak Temyiz Kurulunun ..... tarih ve ..... tutanak sayılı bozma kararı üzerine 6085 say..........
18 10.6.2021 6.Daire Personel Ataması ..... tarih ve ..... sayılı ilamın .....’inci maddesiyle tazminine hükmolunan konuyla ilgili olarak Temyiz Kurulunun ..... tarih ve .... tutanak sayılı bozma kararı üzerine 6085 say..........
19 10.6.2021 6.Daire Personel Ataması ..... tarih ve ..... sayılı ilamın .....’nci maddesiyle tazminine hükmolunan konuyla ilgili olarak Temyiz Kurulunun ..... tarih ve .... tutanak sayılı bozma kararı üzerine 6085 sayı..........
20 10.6.2021 6.Daire Personel Ataması ..... tarih ve ..... sayılı ilamın ....’üncü maddesiyle tazminine hükmolunan konuyla ilgili olarak Temyiz Kurulunun ..... tarih ve .... tutanak sayılı bozma kararı üzerine 6085 sayı..........