Dairesi Yılı Tarih Aralığı -
İlam No Karar No İdare Türü
Kelime(ler)   Konusu
Sadece harf veya sayı kullanarak arama yapınız !     

Yayınlanan Son Kararlar

Sayfa 1/5
Sıra Tarih Daire Karar Özeti
1 10.6.2021 6.Daire Gecikme Cezası .... tarih ve .... sayılı Ek İlamın ….’nci maddesi ile hüküm dışı bırakılmasına karar verilen konunun 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 50’nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereğince g..........
2 10.6.2021 6.Daire İstisna Kapsamında Olmasına Rağmen Motorlu Taşıtlar Vergisi Ödenmesi .... tarih ve .... sayılı İlamın …’nci maddesi ile hüküm dışı bırakılmasına karar verilen konunun 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun ..........
3 10.6.2021 6.Daire Gelir Tahsilatının Yapılmaması …..tarih ve …..sayılı Ek İlamın ….’nci maddesi ile hüküm dışı bırakılmasına karar verilen konunun 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 50’nci maddesinin üçüncü fıkrası hük..........
4 10.6.2021 6.Daire Gelir Tahsilatının Yapılmaması .... tarih ve .... sayılı Ek İlamın ….’üncü maddesi ile hüküm dışı bırakılmasına karar verilen konunun 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 50’nci maddesinin üçüncü fıkrası ..........
5 10.6.2021 6.Daire Gelir Tahsilatının Yapılmaması .... tarih ve .... sayılı Ek İlamın ….’inci maddesi ile hüküm dışı bırakılmasına karar verilen konunun 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 50’nci maddesinin üçüncü fıkrası ..........
6 27.4.2021 4.Daire TOPLU SÖZLEŞME …… sayılı Ek İlamın 1’inci maddesi ile tazminine hükmolunan konuyla ilgili olarak Temyiz Kurulu’nun …… sayılı tutanak numaralı bozma kararları üzerine 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55..........
7 27.4.2021 4.Daire ARAÇ HASAR BEDELİ Belediyeye ait atık su arıtma tesisinden fırtına dolayısıyla koptuğu iddia olunan tenteden malzemenin … isimli kişinin aracına zarar vermesi üzerine, söz konusu kişi tarafından bele..........
8 27.4.2021 4.Daire İŞGAL BEDELİ … Belediyesince … Caddesi boyunca açık otopark olarak kiraya verilen alanda, kiralayanın … m²’lik alanı fazladan işgal edip kullandığı halde bedelini ödemediği hususunun sorgu konusu edi..........
9 27.4.2021 4.Daire DEPO SAYIM NOKSANI … Belediyesi tarafından işletilen … Aile Çay Bahçesinde; .. yılı içinde satılmayan toplam mal adedi ile depo sayım sonuçlarının denk olmadığı görülmüştür. … yılı içinde satış yeri..........
10 27.4.2021 4.Daire KİRACIDAN TENTE ALINMASI … Belediyesince … yıllığına kiralanan … Aile Çay Bahçesi’ne kiracı tarafından yapılan tentelerin, kira süresi sonunda kiracıdan satın alındığı hususunun sorgu konusu edildiği..........
11 27.4.2021 4.Daire YEMEK BEDELİ … Belediyesi tarafından işletilen … Aile Çay Bahçesinde çalışan belediye personeline verilmek üzere yemeklik malzeme alındığı görülmüştür. Mülkiyeti … Belediyesine ait olan … Aile Çay B..........
12 27.4.2021 4.Daire ARAZİ TAZMİNATI … Belediyesinde görev yapan teknik hizmetler sınıfındaki personele, ayrıntılı iş programı ve puantaj cetveli düzenlenmeden arazi tazminatı ödenmesi hususunun sorgu konusu edildiği gö..........
13 27.4.2021 4.Daire FATURALANDIRILMAYAN EKMEK BEDELİ … Belediyesi tarafından işletilen ekmek satış yerinde; … yılı içinde satılmak üzere alınan ancak satışı yapılmamış …adet ekmeğe dair herhangi bir kayıt bulunmadığı gö..........
14 27.4.2021 4.Daire HUZUR HAKKI ÖDEMESİ …….. Belediyesi bünyesinde kurulan tarhiyat sonrası vergi uzlaşma komisyonu başkan ve üyelerine huzur hakkı ödemesinde bulunulması suretiyle kamu zararına neden olunduğu ileri sü..........
15 27.4.2021 4.Daire YEMEK BEDELİ … Belediyesi … Müdürlüğünde işçi statüsünde görev yapan personel ile ilçeye gelen misafirlere belediyenin temsil ağırlama bütçesinden yemek verilmesi hususunun sorgu konusu edildiği görü..........
16 22.4.2021 3.Daire Temsil, Ağırlama ve Tören Gideri …......... tarihli ve …......... sayılı sayılı ilamın …......... nci maddesiyle hüküm dışı bırakılan konunun 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 50 nci m..........
17 22.4.2021 3.Daire İdari Para Cezası …......... tarihli ve …......... sayılı sayılı ilamın …......... üncü maddesiyle hüküm dışı bırakılan konunun 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 50 nci maddesinin üçün..........
18 30.3.2021 4.Daire AYLIK ÖDEMESİ …………. Üniversitesinde Genel Sekreterlik kadrosunda bulunan, Personel Daire Başkanlığı görevini vekaleten yürüten ………….’ya genel sekreterlik kadrosunun özlük hakları üzerinden ödemede bu..........
19 30.3.2021 4.Daire PERSONEL ATAMASI İŞLEMİ Bilgisayar işletmeni olarak görev yapmakta iken Sanat Tasarım Fakültesine fakülte sekreteri olarak atanan ……………. ’ın, daha sonra ……………. Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon..........
20 30.3.2021 4.Daire PERSONEL ATAMASI İŞLEMİ Bilgisayar işletmeni olarak görev yapmakta iken Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okuluna yüksekokul sekreteri olarak atanan ............. , Adalet Bakanlığı bünyesinde zabıt ka..........