Dairesi Yılı Tarih Aralığı -
İlam No Karar No İdare Türü
Kelime(ler)   Konusu
En az bir kriter ve sadece harf veya sayı kullanarak arama yapınız !     

Yayınlanan Son Kararlar

Sayfa 1/5
Sıra Tarih Daire Karar Özeti
1 20.6.2023 8.Daire Yersiz konut tahsis yardımı ödenmesi ……….. tarih ve ……….. sayılı Kurul Kararı ile Kurul başkan ve üyelerine konut tahsis katkısı ödenmesine karar verilmiş ve bu karara istinaden ödeme yapılmaya baş..........
2 15.6.2023 6.Daire Yurtdışı Gündeliği … tarih ve … sayılı İlamın …’inci maddesi ile hüküm dışı bırakılmasına karar verilen konunun 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 50’nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereğince görüş..........
3 15.6.2023 6.Daire Personel Ataması ... tarih ve … sayılı İlamın …’üncü maddesi ile hüküm dışı bırakılmasına karar verilen konunun 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 50’nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereğince görüşü..........
4 15.6.2023 6.Daire İdari Sorumluluk Tazminatı Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi ve duruşmaya katılan sorumluların açıklamalarının dinlenmesi sonucunda; ... Belediyesinde işçi kadrosunda bulunan ...’e,..........
5 15.6.2023 6.Daire Müdürlüğe Atama Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; ... Belediyesinde memur olarak görev yapmakta iken 20.03.2008 tarihinde Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna atanan ...’ın gö..........
6 15.6.2023 6.Daire Kıdem Tazminatının Rücu Edilmemesi … tarihli ve … sayılı İlamın …’inci maddesi ile tazmin hükmolunan konu ile ilgili olarak Temyiz Kurulunun … tarihli ve … tutanak sayılı bozma Kararı üzerine 6085 sa..........
7 15.6.2023 6.Daire İdari Sorumluluk Tazminatı Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi ve duruşmaya katılan sorumluların açıklamalarının dinlenmesi sonucunda; … Belediyesinde işçi kadrosunda bulunan …’e, dev..........
8 15.6.2023 6.Daire Müdürlüğe Atama Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; … Belediyesinde memur olarak görev yapmakta iken 20.03.2008 tarihinde Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna atanan …’ın görevde..........
9 6.6.2023 2.Daire Banka hesabı ... sayılı İlamın 1’inci maddesinde, banka hesabı ile banka mevcudunu dengelemek için herhangi bir gider veya emanet iadesi karşılığı olmadan banka hesabından çıkış yapılması sonucu oluş..........
10 23.5.2023 8.Daire Yapım işi için aynı yıl hizmet alımı suretiyle hazırlatılan uygulama projelerinin, Yatırım Programında revizyon değişikliğine izin verilmediği halde aynı firmaya yeniden yaptırılması 2020 yılı Yatı..........
11 18.5.2023 8.Daire Yönetim kurulu üyeliği ücreti … Genel Müdürlüğü (…) yönetim kurulu üyeliği görevini yürüten Genel Müdür Vekili …’a, yönetim kurulu üyeliği ücreti ödenmesi nedeniyle … TL kamu zararına sebebiyet veril..........
12 18.5.2023 8.Daire Asaleten atamaya yetkili amir tarafından vekâleten görevlendirilmeyen genel müdür yardımcısına, genel müdürlük için öngörülen mali hakların ödenmesi … Genel Müdürlüğünde (…) Genel Müdür Vekili olar..........
13 18.5.2023 8.Daire Geçiçi işçi kadrosunda bulunan personelin avukat olarak görevlendirilmesi ve bu görevlendirme sonucunda kendisine avukatlık vekâlet ücretinin ödenmesi … Genel Müdürlüğünde (…) geçici işçi kadrosun..........
14 18.5.2023 2.Daire Taşınmazların bedelsiz tahsisi ... sayılı ilamının 1’inci maddesinde, ... Üniversitesine ait taşınmazların (kantin, büfe, market, restoran, fotokopi çekim yeri, otopark vb.) ... Üniversitesi İktisadi..........
15 18.5.2023 2.Daire 1 A) Jüri Ödemesi .... Belediyesi tarafından düzenlenen ... Mimari Proje Yarışmasında jüri üyelerine 2021 yılı Bütçe Kanununa ek (K) cetveli hükümlerinde öngörülen tutardan fazla ödeme yapıldığı görü..........
16 18.5.2023 2.Daire A) Jüri ödemesi: ... Belediyesi tarafından düzenlenen ... Tasarım Yarışmasında jüri üyesi ödemelerinde 2021 yılı Bütçe Kanununa ek (K) cetveli hükümlerinde öngörülen tutardan fazla ödemede bulunuldu..........
17 18.5.2023 2.Daire Jüri Ödemesi: ... Belediyesi tarafından düzenlenen ... Kentsel Tasarım Proje Yarışmasında jüri üyelerine 2021 yılı Bütçe Kanununa ek (K) cetveli hükümlerinde öngörülen tutardan fazla ödemede bulunul..........
18 18.5.2023 2.Daire Uçak bileti ödemesi: ... 2021 tarihlerinde ... ve ...’da düzenlenen organizasyonlara Belediyeyi temsil etme kabiliyeti olmayan ve Belediyede herhangi bir görevi bulunmayan kişilerin yurtdışı uçak bil..........
19 18.5.2023 2.Daire Uçak bileti ödemesi ... 2021 tarihleri arasında ... ve ...’da düzenlenen “...” programına Belediyeyi temsil etme kabiliyeti olmayan ve Belediyede herhangi bir görevi bulunmayan kişilerin uçak biletle..........
20 18.5.2023 2.Daire Danışmanlık hizmet alımı ... sayılı İlamın 2’nci maddesinde; ... 2019-2023 dönemi Stratejik Planının bilfiil kurumun kendi çalışanları tarafından hazırlanması gerekirken ...’ye (...) yaptırılması ve ..........