Kelime / Cümle Karar No / Tarih Aralığı -
         
         
Sadece harf veya sayı kullanarak arama yapınız !     

Yayınlanan Son Kararlar

Sayfa 1/1
Sıra Tarih Karar Özeti
1 16.10.2017 Resmî Gazete tarih ve sayısı: 02.02.2018/30320 Belediyelere ait taşınmazların belediye meclisi kararı ile spor kulüplerine tahsis edilmesi hususunda Sayıştay Genel Kurulu İçtihadı Birleştirme Kararı
2 31.1.2013 Resmî Gazete tarih ve sayısı: 14.05.2013/28647 Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde kadro karşılığı sözleşmeli çalışan Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile 5300 ve üzeri ek gösterge puanı bulunan personele ödenen makam tazminatı hk. Sayıştay Genel Kurulu İçtihadı Birleştirme Kararı
3 1.12.2011 Resmî Gazete tarih ve sayısı: 15.12.2011/28143 Büyükşehir Belediyelerinde faaliyet gösteren Su ve Kanalizasyon İdarelerinde görevli Daire Başkanları ile 1. Hukuk Müşavirlerine makam ve görev tazminatı ödenmesi hk. Sayıştay Genel Kurulu İçtihadı Birleştirme Kararı
4 9.3.2009 Resmî Gazete tarih ve sayısı: 27.03.2009/27182 Rekabet Kurumu ile Kamu İhale Kurumu personeline ödenecek harcırahın hesabında uygulanması gereken mevzuat hk. Sayıştay Genel Kurulu İçtihadı Birleştirme Kararı
5 6.10.2008 Resmî Gazete tarih ve sayısı: 23.10.2008/27033 Yapım işlerinde sözleşme yılından sonra birim fiyatın değişmesi nedeniyle meydana gelen imalat artış ve azalışlarında imalatın yapıldığı yıl fiyatlarının mı, tespit yılı fiyatlarının mı uygulanacağı hk. Sayıştay Genel Kurulu İçtihadı Birleştirme Kararı
6 2.10.2006 Resmî Gazete tarih ve sayısı: 17.10.2006/26322 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülen baraj inşaatı sözleşme-lerindeki ilk keşif cetvelinde bulunmayan, ancak işin devamı sırasında keşif artışı yoluyla yapımı kararlaştırılan köprü inşasında, köprü inşaatı zammı ödenip ödenemeyeceği konusunda Sayıştay Genel Kurulu İçtihadı Birleştirme Kararı
7 2.10.2006 Resmî Gazete tarih ve sayısı: 14.10.2006/26322 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülen baraj ve gölet inşaatlarındaki ulaşım yolu, malzeme taşıma yolu, servis yolu ve benzeri yolların yapımı sırasında, B-15.313 pozu ile elde edilerek yolda dolguda kullanıldıktan sonra kalan kazı malzemesinin depoya taşınması halinde, nakliye ödemesine esas poz konusunda Sayıştay Genel Kurulu İçtihadı Birleştirme Kararı