Kelime / Cümle Karar No / Tarih Aralığı -
         
         
Sadece harf veya sayı kullanarak arama yapınız !     

Yayınlanan Son Kararlar

Sayfa 1/168
Sıra Tarih Karar Özeti
1 7.9.2020 2019 yılı Genel Uygunluk Bildirimi Taslağı
2 4.9.2019 2018 yılı Genel Uygunluk Bildirimi Taslağı
3 12.7.2018 2017 yılı Genel Uygunluk Bildirimi Taslağı
4 5.4.2018 1- Vergi gelirlerinin tarh ve tahakkuk ettirilmemesine bağlı olarak kamu zararının oluştuğu tarihin tespit edilmesi hususunda, 2- Vergi gelirlerinin tarh ve tahakkuk ettirilmeyerek tahakkuk zamanaşımına uğratılmasından dolayı oluşan kamu zararında muhasebe yetkilisinin sorumluluğu hususunda, 3- Belediye vergi gelirlerinin tarh ve tahakkuk ettirilmeyerek tahakkuk zamanaşımına uğratılması ile tahakkuku yapılmış vergi gelirlerinin tahsil zamanaşımına uğratılmasından dolayı oluşan kamu zararında belediye başkanının sorumluluğu hususunda, 4- Tarh ve tahakkuku yapılmış vergi gelirlerinin tahsil zamanaşımına uğratılması nedeniyle oluşan kamu zararından dolayı sorumluluğun belirlenmesi aşamasında; tahsil zamanaşımının başlangıcından zamanaşımı süresinin dolduğu tarihe kadar tahsil ile görevli olanların sorumluluğu hususunda, içtihadın birleştirilmesi istemi. (Bu hususlarda ictihadın birleştirilmesine mahal bulunmamıştır.)
5 16.10.2017 R.G. 02.02.2018/30320 Belediyelere ait taşınmazların belediye meclisi kararı ile spor kulüplerine tahsis edilmesi hususunda Sayıştay Genel Kurulu İçtihadı Birleştirme Kararı
6 7.9.2017 2016 yılı Genel Uygunluk Bildirimi Taslağı
7 1.9.2016 2015 yılı Genel Uygunluk Bildirimi Taslağı
8 7.9.2015 2014 yılı Genel Uygunluk Bildirimi Taslağı
9 23.3.2015 Boş bulunan üyelikler için yapılacak seçimlere katılmak üzere başvuranların, belirtilen nitelikleri haiz olup olmadıklarının belirlenmesi hk.
10 8.9.2014 2013 yılı Genel Uygunluk Bildirimi Taslağı
11 24.3.2014 Bursa Karacabey Ova Köyleri Sulama Birliği ile Mustafakemalpaşa Köyleri Sulama Birliğinin 2012 yılı hesap ve işlemlerinin, Bursa Valiliğince oluşturulan Denetim Komisyonu tarafından denetlenmesi sonuc
12 9.9.2013 2012 yılı Genel Uygunluk Bildirimi Taslağı
13 4.4.2013 İl özel idaresi genel sekreteri, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanlarına 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Ek 13 üncü maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı personeline fazla çalışmaları karşılığın
14 28.3.2013 Adli tatil müessesesinin aynen veya değişiklik yapılarak muhafazası ya da tamamen kaldırılarak, müesseseye bağlı düzenlemelerin de buna uygun olarak değiştirilmesine ilişkin Adalet Bakanlığınca Sayışt
15 31.1.2013 R.G. 14.05.2013/28647 Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde kadro karşılığı sözleşmeli çalışan Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile 5300 ve üzeri ek gösterge puanı bulunan personele ödenen makam tazminatına hk. Sayıştay Genel Kurulu İçtihadı Birleştirme Kararı
16 6.9.2012 2011 yılı Genel Uygunluk Bildirimi Taslağı
17 2.4.2012 Boş bulunan üyelikler için yapılacak seçimlere katılmak üzere başvuranların niteliklerinin tespiti hk.
18 29.3.2012 Sayıştay üye seçimi hakkında alınan ilke kararı.
19 12.1.2012 Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Kliniğinde tedavi gören bir hastanın tedavi gideri nedeni ile oluşan borcun tahsili için açılan icra takibi sırasında, borçlunun ödeme gü
20 12.1.2012 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören on ayrı hastanın tedavi giderleri karşılığı alacakları için, İcra Müdürlüğünce Borç Ödemeden Aciz Belgesi düzenlenmesi üze