Dairesi Yıl Tarih Aralığı -
İlam No Tutanak No İdare Türü
Kelime(ler) Dosya No Konusu
Sadece harf veya sayı kullanarak arama yapınız !     

Yayınlanan Son Kararlar

Sayfa 1/5
Sıra Tarih Daire Karar Özeti
1 1.12.2021 7.Daire Konu: Belediye konut projesinde kira ödemesi. 350 sayılı Ek İlamla verilen … TL’nin tazminine dair hüküm, aynı tazmin hükmünde Üst Yönetici sıfatıyla sorumluluğu bulunan …’nın başvurusu üzerine düzen
2 1.12.2021 7.Daire Konu: Belediye konut projesinde kira ödemesi 350 sayılı Ek İlamla, Mülkiyeti ... Büyükşehir Belediyesine ait arsalarda belediye tarafından yaptırılan ... Vadi Evleri konutlarının yapım sözleşmesinde
3 1.12.2021 7.Daire Konu: Belediye konut projesinde kira ödemesi. 350 sayılı Ek İlamla verilen … TL’nin tazminine dair hüküm, aynı tazmin hükmünde Üst Yönetici sıfatıyla sorumluluğu bulunan …’nın başvurusu üzerine düzen
4 1.12.2021 7.Daire Konu: Genel Sekreter Yardımcılarına 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (II) sayılı cetveline göre maaşlarının ödenmesi. 30 sayılı İlamın 1. maddesiyle, ... Büyükşehir Belediyesinde Genel Sekreter
5 1.12.2021 7.Daire Konu: Vakfa yardım. 214 sayılı ilamın 42 nci maddesi ile tazminine hükmolunan ...TL ile ilgili olarak, 11.04.2018 tarih ve 44295 sayılı Temyiz Kurulu Kararı ile, kamu zararı oluşmadığından 214 sayılı
6 1.12.2021 7.Daire Konu: Belediye konut projesinde kira ödemesi. 350 sayılı Ek İlamla verilen … TL’nin tazminine dair hüküm, aynı tazmin hükmünde Üst Yönetici sıfatıyla sorumluluğu bulunan …’nın başvurusu üzerine düzen
7 1.12.2021 7.Daire Konu: Belediye konut projesinde kira ödemesi. 350 sayılı Ek İlamla verilen … TL’nin tazminine dair hüküm, aynı tazmin hükmünde Üst Yönetici sıfatıyla sorumluluğu bulunan …’nın başvurusu üzerine düzen
8 1.12.2021 7.Daire Konu: Belediye Konut projesinde kira ödemesi. 395 sayılı Ek İlamla verilen … TL’nin tazminine dair hüküm, aynı tazmin hükmünde Üst Yönetici sıfatıyla sorumluluğu bulunan …’nın başvurusu üzerine düzen
9 1.12.2021 7.Daire Konu: Belediye konut projesinde kira ödemesi. 350 sayılı Ek İlamla verilen … TL’nin tazminine dair hüküm, aynı tazmin hükmünde Üst Yönetici sıfatıyla sorumluluğu bulunan …’nın başvurusu üzerine düzen
10 1.12.2021 7.Daire Konu: Sorumluluğa iştiraki olmayan kişinin temyiz talebinde bulunması. 350 sayılı Ek İlâma itiraz olunmakta ise de; söz konusu tazmin hükmü ilamda belirtilen sorumlulara yöneltilmiş olup; temyiz tale
11 1.12.2021 7.Daire Konu: Belediye konut projesinde kira ödemesi. 350 sayılı Ek İlamla verilen … TL’nin tazminine dair hüküm, aynı tazmin hükmünde Üst Yönetici sıfatıyla sorumluluğu bulunan …’nın başvurusu üzerine düzen
12 1.12.2021 7.Daire Konu: Belediye konut projesinde kira ödemesi. 350 sayılı Ek İlamla verilen … TL’nin tazminine dair hüküm, aynı tazmin hükmünde Üst Yönetici sıfatıyla sorumluluğu bulunan …’nın başvurusu üzerine düzen
13 1.12.2021 7.Daire Konu: Belediye Konut projesinde kira ödemesi. 395 sayılı Ek İlamla verilen … TL’nin tazminine dair hüküm, aynı tazmin hükmünde Üst Yönetici sıfatıyla sorumluluğu bulunan …’nın başvurusu üzerine düzen
14 1.12.2021 7.Daire Konu: Sorumluluğa iştiraki olmayan kişinin temyiz talebinde bulunması. 350 sayılı Ek İlâma itiraz olunmakta ise de; söz konusu tazmin hükmü ilamda belirtilen sorumlulara yöneltilmiş olup; temyiz tale
15 1.12.2021 7.Daire Konu: 4857 sayılı İş Kanunu ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine aykırı olarak işçilere yıllık izinlerinde de yemek yardımı ödenmesi. 30 sayılı İlamın 2. Maddesi ile; 4857 sayılı İş Kanunu ve toplu iş
16 1.12.2021 7.Daire Konu: Belediye Konut projesinde kira ödemesi. 395 sayılı Ek İlamla verilen ...TL’nin tazminine dair hüküm, aynı tazmin hükmünde Üst Yönetici sıfatıyla sorumluluğu bulunan …’nın başvurusu üzerine düze
17 1.12.2021 7.Daire Konu: Belediye Konut projesinde kira ödemesi. 395 sayılı Ek İlamla verilen ...TL’nin tazminine dair hüküm, aynı tazmin hükmünde Üst Yönetici sıfatıyla sorumluluğu bulunan …’nın başvurusu üzerine düze
18 1.12.2021 7.Daire Konu: Belediye Konut projesinde kira ödemesi. 395 sayılı Ek İlamla verilen ...TL’nin tazminine dair hüküm, aynı tazmin hükmünde Üst Yönetici sıfatıyla sorumluluğu bulunan …’nın başvurusu üzerine düze
19 1.12.2021 7.Daire Konu: Belediye Konut projesinde kira ödemesi. 395 sayılı Ek İlamla verilen ...TL’nin tazminine dair hüküm, aynı tazmin hükmünde Üst Yönetici sıfatıyla sorumluluğu bulunan …’nın başvurusu üzerine düze
20 1.12.2021 7.Daire Konu: Belediye Konut projesinde kira ödemesi. 395 sayılı Ek İlamla verilen ...TL’nin tazminine dair hüküm, aynı tazmin hükmünde Üst Yönetici sıfatıyla sorumluluğu bulunan …’nın başvurusu üzerine düze