Dairesi Yıl Tarih Aralığı -
İlam No Tutanak No İdare Türü
Kelime(ler) Dosya No Konusu
Sadece harf veya sayı kullanarak arama yapınız !     

Yayınlanan Son Kararlar

Sayfa 1/5
Sıra Tarih Daire Karar Özeti
1 16.6.2021 1.Daire Kanunda sayılmayan Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür ve Müdür Yardımcılarına döner sermaye gelirlerinden “koordinatörlük ücreti” adı altında ve yönetici payı olarak ek ödeme yapılması
2 16.6.2021 1.Daire Başka bir fakültede görevli olan dekana “bina yetkilisi” olmasının karşılığı olarak döner sermayeden ek ödeme yapılması: 161 sayılı İlamın 19. maddesiyle; Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen Pedag
3 16.6.2021 1.Daire Başka bir fakültede görevli olan dekana “bina yetkilisi” olmasının karşılığı olarak döner sermayeden ek ödeme yapılması: 161 sayılı İlamın 19. maddesiyle; Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen Pedag
4 16.6.2021 1.Daire Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavından (YÖS) elde edilen gelirlerden ilgili personele döner sermaye ek ödemesi yapılması: 161 sayılı İlamın
5 16.6.2021 1.Daire Özel hizmet tazminatının hatalı hesaplanması: 161 sayılı İlamın 20. maddesiyle; Döner Sermaye İşletme Müdürü …’a ait özel hizmet tazminatının (% 135 yerine % 155 oranı üzerinden hesaplanmak suretiyle
6 16.6.2021 1.Daire Özel hizmet tazminatının hatalı hesaplanması: 161 sayılı İlamın 20. maddesiyle; Döner Sermaye İşletme Müdürü …’a ait özel hizmet tazminatının (% 135 yerine % 155 oranı üzerinden hesaplanmak suretiyle
7 16.6.2021 1.Daire Özel hizmet tazminatının hatalı hesaplanması: 161 sayılı İlamın 20. maddesiyle; Döner Sermaye İşletme Müdürü …’a ait özel hizmet tazminatının (% 135 yerine % 155 oranı üzerinden hesaplanmak suretiyle
8 16.6.2021 1.Daire e Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü personeline döner sermaye ek ödemesi yapıldığı gerekçesiyle … TL’nin tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir. {***161 sayılı (Asıl) İlamın 21. maddesiyle aynı konu h
9 16.6.2021 1.Daire e Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü personeline döner sermaye ek ödemesi yapıldığı gerekçesiyle … TL’nin tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir. {***161 sayılı (Asıl) İlamın 21. maddesiyle aynı konu h
10 16.6.2021 1.Daire e Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü personeline döner sermaye ek ödemesi yapıldığı gerekçesiyle … TL’nin tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir. {***161 sayılı (Asıl) İlamın 21. maddesiyle aynı konu h
11 16.6.2021 2.Daire “Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Karar”ın 7 nci maddesinin (b) fıkrasında bu kapsamında görevlendirilenlere geliştirme ödeneği ödenmesi: 49 sayılı İlamın 5. maddesiyle; İlahiyat Fakültesinde çalış
12 16.6.2021 2.Daire Bitirme ödevi, bitirme projesi, diploma projesi, proje ve staj raporu değerlendirme ve benzeri eğitim, öğretim faaliyetleri kapsamında yapılan bir ders için öğretim üyelerine Ders Yükü Tespiti ve Ek D
13 16.6.2021 2.Daire İlişik bulunmadığına (sorumluların beraatine) hükmedilen konu hakkında sorumlu tarafından yeniden tazmin hükmü tesis edilmesini teminen temyiz talebinde bulunulması: 411 sayılı Ek İlamın 4. maddesiyl
14 16.6.2021 2.Daire Malzemeli yemek hizmeti ihalesinde; yüklenici tarafından getirilen (teslim edilen) kırmızı et miktarının teknik şartnamede öngörülenin altında olması; dolayısıyla, yemeklerde kırmızı etin teknik şartn
15 16.6.2021 2.Daire Personel hizmet alımı ihalesinde şartnamede aranan niteliği taşımamasına rağmen çalıştırılan personel için yükleniciye fazla ödemede bulunulması: 342 sayılı Ek İlamın 2. maddesiyle; … Üniversitesi Ku
16 16.6.2021 2.Daire Personel hizmet alımı ihalesinde şartnamede aranan niteliği taşımamasına rağmen çalıştırılan personel için yükleniciye fazla ödemede bulunulması: 342 sayılı Ek İlamın 2. maddesiyle; … Üniversitesi Ku
17 16.6.2021 2.Daire Personel hizmet alımı ihalesinde şartnamede aranan niteliği taşımamasına rağmen çalıştırılan personel için yükleniciye fazla ödemede bulunulması: 342 sayılı Ek İlamın 2. maddesiyle; … Üniversitesi Ku
18 16.6.2021 2.Daire Personel hizmet alımı ihalesinde şartnamede aranan niteliği taşımamasına rağmen çalıştırılan personel için yükleniciye fazla ödemede bulunulması: 342 sayılı Ek İlamın 2. maddesiyle; … Üniversitesi Ku
19 16.6.2021 2.Daire Personel hizmet alımı ihalesinde şartnamede aranan niteliği taşımamasına rağmen çalıştırılan personel için yükleniciye fazla ödemede bulunulması: 342 sayılı Ek İlamın 2. maddesiyle; … Üniversitesi Ku
20 16.6.2021 2.Daire Gelir getirici katkılarına bakılmaksızın döner sermaye gelirlerinden yönetici payı olarak ayrılan tutardan ek ödeme yapılan Enstitü Müdürüne; Sürekli Eğitim Merkezinde mesleki hizmetleri dolayısıyla a