Dairesi Yıl Tarih Aralığı -
İlam No Tutanak No İdare Türü
Kelime(ler) Dosya No Konusu
Sadece harf veya sayı kullanarak arama yapınız !     

Yayınlanan Son Kararlar

Sayfa 1/5
Sıra Tarih Daire Karar Özeti
1 3.11.2021 4.Daire Konu: “İl Müdürü” kadrosu için belirlenen ücret ve tazminat göstergesi esas alınarak vekâlet ücreti ödenmesi. 33 sayılı İlamın 1. maddesi ile, boş bulunan ..., ..., ... ve ... İl ... ve ... ... Müdür
2 3.11.2021 4.Daire Konu: “İl Müdürü” kadrosu için belirlenen ücret ve tazminat göstergesi esas alınarak vekâlet ücreti ödenmesi. 33 sayılı İlamın 1. maddesi ile, boş bulunan ..., ..., ... ve ... İl ... ve ... ... Müdür
3 3.11.2021 4.Daire Konu: İl Müdürü kadrosu için belirlenen ücret ve tazminat göstergesi esas alınarak vekâlet ücreti ödenmesi. 19 sayılı İlamın 1. Maddesi ile, boş bulunan …, …, …, …, …, … ve … ... ... İl Müdürlükleri
4 3.11.2021 4.Daire Konu: İl Müdürü kadrosu için belirlenen ücret ve tazminat göstergesi esas alınarak vekâlet ücreti ödenmesi. 19 sayılı İlamın 1. Maddesi ile, boş bulunan …, …, …, …, …, … ve … ... ... İl Müdürlükleri
5 3.11.2021 4.Daire Konu: İl Müdürü kadrosu için belirlenen ücret ve tazminat göstergesi esas alınarak vekâlet ücreti ödenmesi. 19 sayılı İlamın 1. Maddesi ile, boş bulunan …, …, …, …, …, … ve … ... ... İl Müdürlükleri
6 3.11.2021 4.Daire Konu: İl Müdürü kadrosu için belirlenen ücret ve tazminat göstergesi esas alınarak vekâlet ücreti ödenmesi. 19 sayılı İlamın 1. Maddesi ile, boş bulunan …, …, …, …, …, … ve … ... ... İl Müdürlükleri
7 3.11.2021 5.Daire Konu: Süre aşımı. İlamda, gerçekleştirme görevlisi sıfatıyla sorumlu tutulan …, 17.06.2020 tarih ve 47402 sayılı Temyiz Kurulu Kararına itiraz etmekte ise de; ilam adı geçen kişiye 08.02.2021 tarihin
8 3.11.2021 5.Daire Konu: İç Denetçiler ile Müfettişlerin görev tazminatı ödemelerinden mevzuatın öngördüğü % 20’lik kesintilerin yapılmaması. 33 sayılı İlamın 8. Maddesi ile, Belediyede görev yapan İç Denetçiler ile Mü
9 3.11.2021 5.Daire Konu: Belediye avukatlarının baro aidatlarının belediye bütçesinden ödenmesi. 33 sayılı ilamın 6. maddesiyle; Belediyede görevli avukatların baro üyeliklerinden kaynaklanan ve kendilerine ait olan ai
10 3.11.2021 5.Daire Konu: Muhtelif giyim eşyası satın alınarak bedelinin Belediye bütçesinden karşılanması. 33 sayılı İlamın 3. Maddesiyle; Belediye Özel Kalem Müdürlüğünde çalışan personele, ...Tic. A.Ş.’den muhtelif g
11 3.11.2021 5.Daire Konu: İç Denetçiler ile Müfettişlerin görev tazminatı ödemelerinden mevzuatın öngördüğü % 20’lik kesintilerin yapılmaması. 2-33 sayılı İlamın 8. Maddesi ile, Belediyede görev yapan İç Denetçiler ile
12 3.11.2021 5.Daire Konu: Belediye avukatlarının baro aidatlarının belediye bütçesinden ödenmesi. 1-33 sayılı ilamın 6. maddesiyle; Belediyede görevli avukatların baro üyeliklerinden kaynaklanan ve kendilerine ait olan
13 3.11.2021 5.Daire Konu: İç Denetçiler ile Müfettişlerin görev tazminatı ödemelerinden mevzuatın öngördüğü % 20’lik kesintilerin yapılmaması. 2-33 sayılı İlamın 8. Maddesi ile, Belediyede görev yapan İç Denetçiler ile
14 3.11.2021 5.Daire Konu: Muhtelif giyim eşyası satın alınarak bedelinin Belediye bütçesinden karşılanması. 1-33 sayılı İlamın 3. Maddesiyle; Belediye Özel Kalem Müdürlüğünde çalışan personele, ...Tic. A.Ş.’den muhtelif
15 3.11.2021 1.Daire Konu: Eksik işgal harcı tahsilatı 23 sayılı İlamın 1. Maddesi ile, ... Büyükşehir Belediyesine ait ... Mahallesi ... Alanı No: 14 adresinde bulunan taşınmazı kiralayan işletmeye, taşınmazın önünde ye
16 3.11.2021 1.Daire Konu: Yemek yardımı Sorumlu, 402 sayılı Ek İlamda yer alan tazmin hükmünün Tasdikine ilişkin 09.09.2020 tarih ve 48202 tutanak sayılı Temyiz Kurulu Kararının karar düzeltilmesi yolu ile incelenerek t
17 3.11.2021 1.Daire Konu: yemek yardımı 290 sayılı Ek ilamın 1 inci maddesiyle ... TL’nin tazminine dair hüküm ile ilgili olarak Temyiz Kurulunun 05.04.2017 tarih ve 42920 tutanak numaralı bozma kararı ile; 657 sayılı D
18 3.11.2021 3.Daire 9-104-269-316 sayılı ek ilamın 10 uncu maddesi ile; 5544 sayılı ... Kurumu Kanununun “Mali haklar” başlıklı 25 inci maddesi ile Başkan, yönetici personel ve diğer personel için (375 sayılı Kanun Hükmü
19 3.11.2021 3.Daire 8-104-269-316 sayılı ek ilamın 9 uncu maddesi ile; 5544 sayılı ... Kurumu Kanununun “Mali haklar” başlıklı 25 inci maddesi ile Başkan, yönetici personel ve diğer personel için (375 sayılı Kanun Hükmün
20 3.11.2021 3.Daire 7-104-269-316 sayılı ek ilamın 8 inci maddesi ile; 5544 sayılı ... Kurumu Kanununun “Mali haklar” başlıklı 25 inci maddesi ile Başkan, yönetici personel ve diğer personel için (375 sayılı Kanun Hükmün