Dairesi Yıl Tarih Aralığı -
İlam No Tutanak No İdare Türü
Kelime(ler) Dosya No Konusu
En az bir kriter ve sadece harf veya sayı kullanarak arama yapınız !     

Yayınlanan Son Kararlar

Sayfa 1/5
Sıra Tarih Daire Karar Özeti
1 4.1.2023 2.Daire Konu: Belediye Başkanıyla yapılan rutin haber ve söyleşileri yayınlayan gazete ile dergiden, reklam ve sponsorluk ödemesi adı altında gazete ve dergi satın alınması. 33 sayılı İlamın 2’nci maddesi il
2 4.1.2023 2.Daire Konu: Belediye Başkanıyla yapılan rutin haber ve söyleşileri yayınlayan gazete ile dergiden, reklam ve sponsorluk ödemesi adı altında gazete ve dergi satın alınması. 33 sayılı İlamın 2’nci maddesi il
3 4.1.2023 2.Daire Konu: Belediye Başkanıyla yapılan rutin haber ve söyleşileri yayınlayan gazete ile dergiden, reklam ve sponsorluk ödemesi adı altında gazete ve dergi satın alınması. 33 sayılı İlamın 2’nci maddesi il
4 4.1.2023 2.Daire Konu: Üniversite yemekhanelerinde sağlanan yemek hizmetinden faydalanan firma çalışanları ile diğer personele (Proje çalışanı, sözleşmeli işçi) ilişkin yemek bedellerinin, maliyet üzerinden değil bütç
5 4.1.2023 2.Daire Konu: Üniversite yemekhanelerinde sağlanan yemek hizmetinden faydalanan firma çalışanları ile diğer personele (Proje çalışanı, sözleşmeli işçi) ilişkin yemek bedellerinin, maliyet üzerinden değil bütç
6 4.1.2023 1.Daire Konu: Temsil, ağırlama ve tören giderleri 96 sayılı İlamın 8’nci maddesi ile; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58’nci maddesinin (b) fıkrasında yer alan hükme istinaden ve özel bütçe içerisinde
7 4.1.2023 8.Daire Konu: Mevzuata aykırı atama 1- 60 sayılı İlamın 2’nci maddesi ile; Zabıta müdürlüğü kadrosuna mevzuata aykırı olarak açıktan atanan emekli personel …’nın bu kadronun kullanılması suretiyle görevde yü
8 4.1.2023 8.Daire Konu: Mevzuata aykırı atama 2- 60 sayılı İlamın 3’ncü maddesi ile; Belediyede şef kadrosunda görev yapmakta iken Zabıta Müdürlüğü kadrosuna mevzuata aykırı olarak atanan … ’un bu kadronun kullanılmas
9 4.1.2023 8.Daire Konu: Sorumluluğa iştiraki olmayan kişi tarafından yapılan temyiz talebi. 1- 60 sayılı İlamın 2’nci maddesi ile; Zabıta müdürlüğü kadrosuna mevzuata aykırı olarak açıktan atanan emekli personel ...’n
10 4.1.2023 8.Daire Konu: Mevzuata aykırı yapılan atama. 2- 60 sayılı İlamın 3’ncü maddesi ile; Belediyede şef kadrosunda görev yapmakta iken Zabıta Müdürlüğü kadrosuna mevzuata aykırı olarak atanan … ’un bu kadronun k
11 4.1.2023 8.Daire Konu: Sorumluluğa iştiraki olmayan kişi tarafından yapılan temyiz talebi. 60 sayılı İlamın 3’ncü maddesi ile; Belediyede şef kadrosunda görev yapmakta iken Zabıta Müdürlüğü kadrosuna mevzuata aykırı
12 28.12.2022 4.Daire Konu: Mülga Fiyat Farkı Kararnamesine Göre Ödeme Yapılması 310 sayılı Ek İlamın 1’inci maddesi ile; … tarihinde … İş Ortaklığına ihale edilen “…İkmal İnşaatı İşi”nde, ihale tarihinde yürürlükte olan
13 28.12.2022 4.Daire Konu: Mülga Fiyat Farkı Kararnamesine Göre Ödeme Yapılması 310 sayılı Ek İlamın 1’inci maddesi ile; … tarihinde … İş Ortaklığına ihale edilen “…İkmal İnşaatı İşi”nde, ihale tarihinde yürürlükte olan
14 28.12.2022 4.Daire Konu: Mülga Fiyat Farkı Kararnamesine Göre Ödeme Yapılması 310 sayılı Ek İlamın 1’inci maddesi ile; … tarihinde … İş Ortaklığına ihale edilen “…İkmal İnşaatı İşi”nde, ihale tarihinde yürürlükte olan
15 28.12.2022 4.Daire Konu: Mülga Fiyat Farkı Kararnamesine Göre Ödeme Yapılması 310 sayılı Ek İlamın 1’inci maddesi ile; … tarihinde … İş Ortaklığına ihale edilen “…İkmal İnşaatı İşi”nde, ihale tarihinde yürürlükte olan
16 28.12.2022 4.Daire Konu: Mülga Fiyat Farkı Kararnamesine Göre Ödeme Yapılması 310 sayılı Ek İlamın 1’inci maddesi ile; … tarihinde … İş Ortaklığına ihale edilen “…İkmal İnşaatı İşi”nde, ihale tarihinde yürürlükte olan
17 28.12.2022 4.Daire Konu: Mülga Fiyat Farkı Kararnamesine Göre Ödeme Yapılması 310 sayılı Ek İlamın 1’inci maddesi ile; … tarihinde … İş Ortaklığına ihale edilen “…İkmal İnşaatı İşi”nde, ihale tarihinde yürürlükte olan
18 28.12.2022 4.Daire Konu: Mülga Fiyat Farkı Kararnamesine Göre Ödeme Yapılması 310 sayılı Ek İlamın 1’inci maddesine ilişkin olarak Gerçekleştirme Görevlisi … (Şube Müd. V.) 50726 sayılı dosya ile Sayıştay Temyiz Kuru
19 28.12.2022 7.Daire Konu: Kurum Personeli İle Yürütülebilecek İşler İçin Hizmet Alımı Yapılması 411 sayılı Ek İlamın 1’inci maddesi ile; Kurumun mevzuatla belirlenmiş asli ve sürekli görev ve hizmetleri kapsamına giren
20 28.12.2022 7.Daire Konu: Kurum Personeli İle Yürütülebilecek İşler İçin Hizmet Alımı Yapılması 411 sayılı Ek İlamın 1’inci maddesi ile; Kurumun mevzuatla belirlenmiş asli ve sürekli görev ve hizmetleri kapsamına giren