Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2020  
Dairesi 8  
Dosya No 51771  
Tutanak No 52795  
Tutanak Tarihi 4.1.2023  
Kararın Konusu Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar İlgili Daire Kararı için tıklayınKonu: Sorumluluğa iştiraki olmayan kişi tarafından yapılan temyiz talebi.

1- 60 sayılı İlamın 2’nci maddesi ile; Zabıta müdürlüğü kadrosuna mevzuata aykırı olarak açıktan atanan emekli personel ...’nın bu kadronun kullanılması suretiyle görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan insan Kaynaklan ve Eğitim Müdürlüğü kadrosuna naklen atanması nedeniyle ilgiliye müdür kadrosunun mali haklarının ödenmesi sonucu oluşan ... TL kamu zararının tazminine hükmedilmiştir.

Daire Kararı hükmü, diğer sorumlular olarak atama işlemini teklif eden (Belediye Başkan Yardımcısı) … ile teklif edilen atamayı onaylayan Üst Yönetici (Belediye Başkanı) …’e yöneltilmiş olduğundan, temyiz talebinde bulunan ahiz konumundaki ...’nın Daire Kararında hükmedilen sorumluluğa iştiraki bulunmamaktadır.

Sayıştay Daireleri tarafından verilen kararlara karşı, Temyiz Kurulu nezdinde temyize yetkili olanlar; 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’nci maddesinin 2’nci fıkrasının atıfta bulunduğu 52’nci maddenin 1’nci fıkrasında belirtilen daire ve makamlar ile kendilerine tazmin hükmedilmiş olan görevlilerden ibaret olup, bunlar arasında yer almayan (ahiz konumundaki) adı geçen kişinin 60 sayılı İlamın 2’nci maddesi ile ilgili itirazı üzerine Kurul tarafından YAPILACAK İŞLEM OLMADIĞINA, oy birliğiyle,

Karar verildiği 04.01.2023 tarih 52795 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.