Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2019  
Dairesi 8  
Dosya No 49382  
Tutanak No 54573  
Tutanak Tarihi 15.3.2023  
Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili KararlarTaşıt kiralama ihalesinde yüzde 2’lik sınırın aşılması1- 55 sayılı İlamın 4/A maddesiyle; Belediye tarafından yapılan taşıt kiralama hizmet alımı işlerinde araçlar için ödenen aylık kiralama bedellerinin araçların kasko değerinin %2’sini aştığı gerekçesiyle … TL’nin tazminine hükmedilmiştir.

55 sayılı İlamın 4/A maddesiyle verilen … TL’nin tazminine dair hüküm, sorumlulukta Harcama Yetkilisi sıfatı ile iştiraki bulunan …’in başvurusu üzerine düzenlenen 15.03.2023 tarihli ve 54567 tutanak sayılı Temyiz Kurulu İlamının 1 inci maddesi ile; araç kiralama işi kapsamında kiralanan araçları kullanan şoförlerin belediye nezdinde çalışıp çalışmadığı, çalışıyorsa ne kadar ücret aldığı belirlendikten sonra varsa kamu zararı hesabının yapılması gerektiğine ilişkin olarak belirtilen hususların tekrar değerlendirilmesini teminen 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55 inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca tazmin hükmünün bozulması suretiyle Dairesine gönderildiğinden; sorumlunun işbu madde ile ilgili itirazı üzerine Kurulumuzca YAPILACAK İŞLEM OLMADIĞINA, ancak aynı mahiyette olan 49382 sayılı işbu dosyanın da sözü edilen (49375 sayılı) dosya ile BİRLEŞTİRİLEREK gereği yapılmak üzere hükmü veren DAİREYE GÖNDERİLMESİNE, oy birliğiyle,

Karar verildiği 15.03.2023 tarih ve 54573 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.